Основно Меню
Начало
Мисия
Информация за посещения
За нас
Виртуална разходка
Филиали
Музейни издания
Партньори и дарители
Новини
Образователни програми
Музеен рожден ден
Връзки към други музеи
Контакти
Търсене
Често задавани въпроси
Профил на купувача
Документи за музея
Архив

Проект OLAREX – поредното предизвикателство пред Националния политехнически музей PDF Печат Е-мейл
Автор Д-р Екатерина Цекова, директор на НПТМ   
07 March 2012

 

 lifelong_ learning programme-logoolarex eacea-logo

 

Проект OLAREX – поредното предизвикателство пред

Националния политехнически музей

 

Уважаеми приятели на Националния политехнически музей. От лятото на 2011 година екипът ни участва в нов европейски проект с наименование “OLAREX”. Абревиатурата е на английски, а в превод на български - заглавието означава “Дистанционен  образователен подход с дистанционни експерименти”. Проектът под № 518987 – LLP – 1 – 2011 – 1 – ESKA3 – KA3MP е финансиран и подкрепен от програмата “Учене през целия живот” на Европейския съюз – раздел “Ключови компетентности 3 – Информационно-комуникационни технологии.

Основната цел на проекта е да въведе обновления в прилагането на информационно-комуникационните технологии /ICT/ и базираните на тях обучителни материали и е-дидактически методи. Основната цел на “OLAREX” е изработването на нови, ICT базирани обучителни материали, дистанционни експерименти и електронни дидактически методи във формалните и неформални учебни занятия.

Проектът е фокусиран върху използването на последните в контекста на формалните и неформални образователни методи, характерни за програмата “Образование – цял живот”. Проектът OLAREX има за цел да обогати и модернизира програмата  STEM (science, technology, engineering and mathematics - наука, технология, техника и математика), да засили креативността и мотивацията за учене и да създаде професионални умения и убеденост за полезността от използването  на модерните технологии в образователния процес.

Предвиждащите се обучителни курсове за учители, за автори на обучителни материали/ модули, а също и за музейни специалисти ще създадат е-дидактични компетентности по отношение на STEM – чрез осигуряването на дистанционни лаборатории. Последните са практически ориентирани и представляват допълнителни възможности за обогатяване на образователните програми и за технически приложимите практики отново на базата на използване на новите технологии.

По време на обучението около 100 учители ще интегрират поне по 1 модул в своята училищна програма, ще тестват този модул на практика в класната стая и ще мотивират обучаващите се да приложат наученото в един финален проект.

Шестте обучителни модула, придружени с дистанционни експерименти – на английски език и на езиците на партньорите по проекта, ще бъдат подготвени на базата на изискванията за отделните гореизброени целеви групи: учители, преподаватели, ученици и музейни специалисти.

На база изискванията на гореизброените целеви групи ще бъдат подготвени 6 подробни обучителни модула с дистанционни експерименти – на английски език и на езиците на партньорите по проекта.

Учебните и обучителните материали ще бъдат включени в платформа за дистанционно обучение с персонализирана учебна среда. Дистанционните експерименти като част от музейната изложба по проекта, която ще се представи в НПТМ ще обогатят и разнообразят класическите експерименти, които се правят ръчно в музейната среда. Надяваме се, че съчетанието на двата модела ще работи добре като полезен и уникален комплексен неформален и е-обучителен инструмент.

По-долу изброените дейности ще гарантират изпълнението на целите на проекта:

  1. Да се определят ICT нуждите като познания и умения по отношение на STEM в училищните и академичните среди
  2.  Да се развият е-дидактични компетентности по отношение на STEM за учители, ученици и музейни специалисти
  3. Да се създадат практически ориентирани обучителни модули с дистанционни експерименти и да се добави съдържание и функционалност в е-обучителния портал
  4. Да се обогатят и модернизират обучителните и учебните инструменти и методи за формално и неформално образование през целия живот в съответните институции
  5. Да се инициира връзка между учебни заведения и предприятия.

 

Участието на Националния политехнически музей в този проект е многоаспектно и в този смисъл е предизвикателство.  От нас се очаква не само да подготвим изложбата, представяща модулите и експериментите, но и да предложим съдържание за някои от трейнинг курсовете, предназначени и за музейни специалисти, за учители и за младежи. Тази задача не е лесна, но се надяваме, че по този начин ще включим, както и до сега идеите и предложенията на нашата публика, за да достигнем  заедно до най-полезното и приложимо използване потенциала на този проект в българска среда.

Уважаеми приятели на музея, ние поетапно ще ви информираме за планираните дейности и за предлаганите продукти на този проект. Ще разчитаме на вашето съдействие.

      За повече информация можете да следите сайта на проекта – http://www.olarex.eu


Д-р Екатерина Цекова

директор на НПТМ

 

Последна промяна ( 03 April 2014 )
 


  • Bulgarian
  • English
Кой е онлайн?
В момента 1 гост онлайн
Последно публикувано
     

Този сайт е осъществен с подкрепата на ТехноЛогика


..:: Създаден от Мария Станчева ::..